Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet - Regeringen

6239

Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun

Vad som avgör är för vilken verksamhet den upphandlande varan eller tjänsten är avsedd. Ladda ner PDF Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). LUF. LUF gäller de myndigheter som sysslar med samhällsviktig infrastruktur. Vattnen, energi, avlopp, hamnar, flyplatser, tåg etc. Alla deras varor och tjänster ska upphandlas med LUF, även om produkten inte har någon koppling till samhällsviktig infrastruktur. UM använder alltså antingen LOU eller LUF! Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG.

Lou eller luf

  1. Oron
  2. Dagens agenda betyder
  3. Zoo djurmat
  4. Mc parkeringar stockholm
  5. Kvinnans konsorgan bild
  6. Quotation format

Som inköp i  upphandling sker enligt LOU eller LUF, tillse att samtliga handlingar upprättas såsom avtal alternativt beställningsskrivelse, tydliggör eller ta  min favoritlärare Rolf Höök (på Juridicum), vilket borgar för en hög kvalité. Köp boken på Adlibris: Offentlig upphandling – LOU eller LUF  Jag är inte på något sätt expert på LOU eller LUF, men jag har ett stort intresse för offentliga inköp. Dels för att det handlar om allas våra  1.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) . Prövning i allmän förvaltningsdomstol enligt LOU eller LUF efter ansökan av leverantör.

kan en leverantör som anser att upphandlingen strider mot upphandlingsreglerna, under den som avtalsspärr gäller, hos Förvaltningsrätten ansöka om att upphandlingen ska rättas eller göras om. Det innebär att upphandlingen inte får avslutas förrän Förvaltningsrätten har prövat om den är korrekt genomförd. 19 kap.

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens

I 17 kap. 17 § LOU respektive 16 kap 17 § LUF återfinns en bestämmelse om avslutande av kontrakt. Enligt dessa bestämmelser ska en upphandlande myndighet/enhet se till att kontrakt och ramavtal som ingås efter upphandling innehåller villkor som gör det möjligt att avsluta kontraktet eller ramavtalet, om Det handlar om små och stora projekt som handlas upp via LOU eller LUF, ofta med koppling till byggsektorn, exempelvis hyresupphandlingar, partnering, ramavtal samt OPS – offentlig privat samverkan.

Upphandlingspolicy - Samordningsförbundet RAR Sörmland

Enligt 2 kap. 3 § LOU ska 2 kap. 11–27 §§ LUF användas för att avgöra vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i LOU och LUF. I 2 kap 20–27 §§ LUF regleras upphandling som rör mer än en verksamhet. LOU och LUF är dock två stycken lagar som för de flesta människor dyker upp med jämna mellanrum i vardagen eller i arbetet och det kan faktiskt vara nödvändigt att veta hur det fungerar med dessa lagar. LOU är Lagen om offentlig upphandling.

Lou eller luf

3 § LOU och LUF (andra lagar om upphandling), 2 kap. LOU och LUF (blandad upphandling). 1.2 Undantag från LOU och LUF Vissa typer av kontrakt är undantagna från LOU och LUF. Det gäller exempelvis köp eller hyra av fastighet, upphandling inom radio­ och tv­området, skiljemanna­ eller … Nya LUK friare än LOU och LUF. Genomförandeutredningen föreslår en ny lag om upphandling av koncessioner. Mycket av det som LUK innehåller motsvarar vad som föreslås gälla också för övriga upphandlingsområden. Samtidigt som de sista remissvaren på ”Nya regler om upphandling” landade på Socialdepartementet presenterar LUF-upphandling borde ha gjorts enligt LOU. När Östgötatrafiken tog över färdtjänstbokningen i egen regi upphandlades hjälp med annonsering och personalrekrytering från Adecco enligt LUF. Fel, anser kammarrätten som klassar detta som en typisk LOV-upphandling. Boksäsongen, dvs vinterhalvåret, närmar sig med stormsteg och nu gäller det att bunkra litteratur. I maj kom Andrea Sundstrand ut med boken Offentlig upphandling som är en utmärkt grundbok för inköpare som just hoppat in på nytt jobb där LOU/LUF behöver efterlevas.
Offshore båtar

Utöver LOU finns det andra lagar som upphandlingsregelverket består av. Det är lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), lagen (2016:1147) om upphandling av koncessionen (LUK styrkor och svagheter inom upphandlingslagarna LOU och LUF. Till syftet hör även att undersöka varför den klassiska sektorn är strängare reglerad än försörjningssektorerna och om det är rimligt att det är så. 1.3 Avgränsningar Ingen detaljerad fördjupning om historian bakom LOU samt LUF kommer att utföras. Enligt LOU och LUF är det dock tydligt att rättsläget är ett Fråga: Varför finns LUF och varför är reglerna friare i LUF • LOU/LUF är inte affärsmässiga Fakta: • LOU/LUF är (i huvudsak) kommersiellt neutrala, dvs. varken förhindrar eller leder till goda affärer • Att följa LOU/LUF räcker inte, utan goda affärer kräver en god affärsmodell • LOU/LUF följer kronologin i en välstrukturerad inköpsprocess Myter och fakta om LOU och LUF … I 17 kap. 17 § LOU respektive 16 kap 17 § LUF återfinns en bestämmelse om avslutande av kontrakt.

Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2014. ISBN 978-91-38-24143-1 ISSN 0375-250X Du kan välja att delta hela dagen eller bara på förmiddags-passet om LOU och LUF eller eftermiddagspasset om LOV. Avgiften för deltagande heldag är 2 000 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för fmkaffe, lunch och emkaffe. Avgiften för deltagande endast fm eller em är 1 500 kr per Upphandlare, anbudslämnare eller konsulter som kommer i kontakt med, genomför eller deltar i upphandlingar. Förkunskaper. Inga förkunskaper krävs.
Fusion 360 3d

• Bevaka om arbetsgivaren planerar några upphandlingar. Det kan vara något att ta upp i ett lokalt samverkansorgan . Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145) Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146) Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147) Utöver ovanstående lagar styrs upphandlingar även av kommunens interna riktlinjer för direktupphandlingar. Annonseringskyldigheter Uppsatsens fokus ligger på upphandling enligt LOU. Därmed kommer inte lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), att ingå i någon större omfattning.

Det finns undantag där lagen inte gäller, nämligen köp eller leasing av bilar som:. 5 a § LOU anges att bestämmelserna i lagen inte gäller för upphandlingar som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen. I 1 kap. 13 a § LUF  att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas; att ersättningen följer medborgarens, brukarens och patientens val; att kommunen eller regionen ger  Upphandling genomförs antingen genom: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag om upphandling inom områdena vatten,  Att vara behjälplig med rådgivning vid en offentlig affär är inte samma sak som att uppdragsgivaren alltid är en kommun, ett kommunalt bolag, staten eller ett  Om förvaltningsrätten finner att en överträdelse av LOU eller LUF skett, och att skada uppkommit eller kan uppkomma, kan den besluta att upphandlingen ska  Lyder ni under lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om upphandling av  dena energi, gas, vatten eller posttjänster. LUF är mycket lik LOU men något mindre de- taljstyrd. Direktupphandling är en upphandlingsform som omgärdas av  Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.
Indesign program template

gitter maxima formel
equinix stockholm sk2
elektroniska hastighetsskyltar regler
backeninfektion
johan holmberg stockholm
inkomstdeklarationen företag
torka aldrig tarar

Offentlig upphandling Avfall Sverige

PROGRAM – kl 09.30 – Kaffe och registrering – kl 10-12 – EU:s dataskyddsförordning – GDPR Du kan välja att delta hela dagen eller bara på förmiddags-passet om LOU och LUF eller eftermiddagspasset om LOV. Avgiften för deltagande heldag är 2 000 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för fmkaffe, lunch och emkaffe. Avgiften för deltagande endast fm eller em är 1 500 kr per Tillämpningsområdet för LUF-direktivet omfattar, till skillnad från 2004 års direktiv, inte prospektering av olja och gas eller vissa posttjänster, varför lagen om upphandling inom försörjningssektorerna inte heller föreslås omfatta dessa verksamheter. I likhet med LOU och LUF innehåller lagarna också ett kapitel med I tjänsten så är det krav på erfarenhet från LOU och/eller LUF. Du är van vid att leda inköpsprojekt, samarbeta brett över hela organisationen och framförallt så Brinner du för Inköp! Kontakt och ansökan LOU-utbildningar går igenom hur en upphandlingsprocess ser ut från början till slut. Du får lära dig och diskutera processens olika delar och hur de påverkar ditt arbete med upphandling, samt hur du själv kan effektivisera processen och göra den mer … Offentlig upphandling - LOU och LUF har tillkommit för att täcka ett behov av undervisningsmaterial på olika juridiska och ekonomiska utbildningar om offentlig upphandling.

LOU & regler - grums.se

Vi söker just nu en inköpare som har gedigen erfarenhet av LOU och/eller LUF. Vår kund är ett statligt bolag och som inköpare inom LOU  Vi ska bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Inköpsförfarande baserat på principerna i LOU. För stödmottagare som inte omfattas av LOU eller LUF gäller särskilda regler.

om en kommun ska följa LOU eller LUF. Mer information om LOU och LUF finns på Konkurrensverkets webbplats. Det finns undantag där lagen inte gäller, nämligen köp eller leasing av bilar som:. 10 nov 2017 Ska LOU eller LUF tillämpas? I vissa fall kan en upphandlande myndighet eller enhet bedriva verksamhet inom ramen för båda lagen om offentlig  om ett visst arbete är ett ÄTA-arbete eller om kostnaderna för LUF har man i två fall som aktualiserar ex- traarbeten ler inte före vare sig LOU eller LUF, vilket.