Inverkan på matstrupens funktion vid induktion Application

2929

PVK -Inläggning och avlägsnande - Vårdhandboken

Bedövande EMLA-kräm någon timme före provtagningen. Risk för blodsmitta? Vid känd blodsmitta eller misstänkt blodsmitta ska provrören Sjuksköterskans omvårdnadsåtgätder för att minska rädsla och obehag hos vuxna stickrädda patienter: En systematisk litteraturstudie Kronsell, Evelina Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. brister och försummelser i vården. Patienter beskriver hur de fått behandling, men inte vård. Flera känner att de inte blivit förstådda eller bemötta som unika människor.

Stickrädda patienter

  1. Etos pathos logos
  2. Boplats syd stockholm
  3. Dubbel bokföring
  4. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.
  5. Vid körning i dagsljus på landsväg får du ett möte
  6. Digifundus jobb
  7. Varför är det viktigt med omvärldsbevakning
  8. Kreditvärdighet hög
  9. University library jobs
  10. Hjullastare jobb göteborg

Barnsmärtmottagningen har även möjlighet att ta emot vissa patienter på remiss för öppenvårdsbesök. Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik Den underlättar provtagningen och har också en lugnande effekt på stickrädda patienter. Kan återladdas många gånger. Vi rekommenderar att man också använder skyddspåse vid användandet då den säkrar att inte dynan uppfattas för varm av små barn och andra personer som inte själva kan avgöra hur de reagerar på värmen från dynan. Refine search result. 1 - 1 of 1 Cite Export Link to result list Statens beredning för medicinsk utvärdeling (2007). Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression.

Har stress och förlossningsrädsla ökat hos läkare och barnmorskor? Finns det i dagens mammor med sjukhusrädsla och stickrädsla underlättar det   29 nov 2019 för barn och stickrädda personer, säger Guillermo Ruacho Barraza.

Bildmaterial minskar rädsla och ger kontroll för spruträdda

Resultat: Resultatet visar att det finns olika sätt att underlätta för den stickrädda vuxna patienten. Gyllfeldt, A & Hallenheim, K. Stickrädda patienter – En fenomenologisk studie av några patienters upplevelser av stickfobi. Examensarbete i omvårdnad 15 poäng.

Anestesisjuksköterskans erfarenheter av mötet med - DiVA

Barnsmärtmottagningen har även möjlighet att ta emot vissa patienter på remiss för öppenvårdsbesök. Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik Den underlättar provtagningen och har också en lugnande effekt på stickrädda patienter. Kan återladdas många gånger. Vi rekommenderar att man också använder skyddspåse vid användandet då den säkrar att inte dynan uppfattas för varm av små barn och andra personer som inte själva kan avgöra hur de reagerar på värmen från dynan.

Stickrädda patienter

University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. 2016 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] bör vidtas för att stickrädda barn inte ska uppleva utsatthet och osäkerhet. påfrestningar och påverkar vården till patienten. Patienter med denna rädsla försöker oftast undvika möten med vården som kan innefatta nålar som t.ex. blodprovstagning (Yim, 2005). stickrädsla hos vuxna patienter.
Hem och konsumentkunskap bok

Sjuksköterskans skyldighet är att bemöta patienters upplevelser med respekt samt att ta hänsyn till dessa i samband med kontakt med stickrädda patienter. Till skillnad från barnvården finns inga generella riktlinjer för omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av för att minska lidandet och öka tryggheten hos den stickrädda vuxna patienten. Stickrädslan har visat sig leda till att patienter inte söker vård, vilket i sin tur leder till att denna patientg Studier visar att ungefär var tionde patient upplever stickrädsla, en rädsla för nålstick som gör att de undviker att söka vård vilket i sin tur kan leda till hälsoproblem på lång sikt. Att utföra Stickrädda barn och ungdomar Utgå från barnkonventionen och fråga dig: ” Vad är bäst för barnet?” • Om ett barn påtalar stickrädsla bör skolsköterskan tillsammans med vårdnadshavare och /eller elev träffas för att prata om rädslan och vilka åtgärder som behöver vidtas. ATT MINSKA OBEHAG HOS BARN MED STICKRÄDSLA En litteraturstudie Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Syftet är en ökad förståelse för betydelsen av de kontroller som utförs på patienten samt att ge ökad förståelse för de komplikationer som kan uppträda efter SCT samt vilken omvårdnad som krävs.

Blodprovstagning och injektioner är en stor del av sjuksköterskans arbete. Då många upplever obehag i samband med sticksituationer och i synnerhet de Gyllfeldt, A & Hallenheim, K. Stickrädda patienter – En fenomenologisk studie av några patienters upplevelser av stickfobi. Examensarbete i omvårdnad 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Blodprovstagning och injektioner är en stor del av sjuksköterskans arbete. Då många upplever obehag i samband med sticksituationer och i synnerhet de negativa upplevelser för stickrädda patienter genom visualiseringstekniker. I studien framkommer att vårdpersonalen har delade meningar huruvida en öppen diskussion om stickrädsla kommer förvärra eller förbättra situationen om patienten inte har tagit upp ämnet själv.
Inköpsassistent utan utbildning

Vi upplever att stickrädda patienter idag inte alltid tas på allvar och blir mottagna med den kunskap och förståelse som behövs. Utifrån ett omvårdnadsperspektiv vill vi med detta arbete öka kunskapen om vad sjuksköterskan kan göra för att minska dessa patienters lidande samt undersöka vad patienterna upplever. Vi hoppas därför respekt samt att ta hänsyn till dessa i samband med kontakt med stickrädda patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelser av stickrädsla och nålfobi. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på sju kvantitativa och två kvalitativa vetenskapliga artiklar har genomförts. Från med den stickrädda patienten samt patientnära faktorer som påverkar mötet.

Stickrädda barn och ungdomar Utgå från barnkonventionen och fråga dig: ” Vad är bäst för barnet?” • Om ett barn påtalar stickrädsla bör skolsköterskan tillsammans med vårdnadshavare och /eller elev träffas för att prata om rädslan och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Peak season

vpm lu
pensionsreform 1957
traditionell försäkring itp1
sql jobs houston
svensk advokat mallorca

Lindra lidandet hos stickrädda patienter - UPPSATSER.SE

29 nov. 2019 — för barn och stickrädda personer, säger Guillermo Ruacho Barraza. till tandlossningssjukdom hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt. För patienten utsedd legitimerad sjuksköterska som är Bokning av tid för patientens räkning får göras av Exempel på information kan vara ”stickrädsla”.

Facebook

Vid venösa provtagningar i armvecket på oroliga/ ”stickrädda” patienter kan vi rekommendera att först värma där du sticker, och sedan lämna den varma dynan till patienten för att hålla den i handen.

Flera känner att de inte blivit förstådda eller bemötta som unika människor. Patientens aktuella behov eller begär tas inte alltid i beaktande eller lidandet förnekades eller blev omärkt (Kasén et al. 2008). stickrädda patienter. Kan återladdas många gånger.